Trigion Congres over veiliger Nederland

Sinds 2013 organiseert Trigion jaarlijks een Trigion Congres. De editie van 2014 vond plaats op 6 november en had als thema 'Hoe wordt Nederland veiliger?' Het congres werd geopend door  Nationaal Coördinator  Terrorismebestrijding & Veiligheid Dick Schoof, die op rijksniveau  eindverantwoordelijk is voor de 'drie C's' Crisisbeheersing, Contraterrorisme en Cyber Security. 

Zijn belangrijkste doelstelling: het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Andere sprekers waren Dora Horjus van het COT, Eric van Tol van de Fontys Hogeschool en prof. dr. Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de VU Amsterdam. Zij deelden kennis, ervaringen en  inzichten over hoe veilig Nederland op dit moment werkelijk is, over strategisch crisismanagement, en over nieuwe toepassingen van big data. Tijdens het congres, dat plaatsvond in het AFAS Circustheater in Scheveningen, werd ook de Hoffmann Cyber Security Award 2014 uitgereikt. Winnaar was het Amphia Ziekenhuis, dat zich onderscheidt door de aandacht die de instelling heeft voor cyber security awareness. Videoregistraties van het congres zijn te vinden op het YouTube-kanaal van Trigion

Met energie besparen valt pure winst te behalen. In geld, maar ook op MVO-gebied.
- Selina Roskam, AgentschapNL -

Facilicom deelt kennis

Kennis delen is het nieuwe communiceren. Facilicom zet daar vol op in. Ook door het delen van kennis over, bijvoorbeeld, energie besparen. Zo weten maar weinig mensen dat elk kantoorpand met eenvoudige maatregelen 15 procent kan besparen op energie. Ook nauwelijks bekend: middelgrote en grote bedrijven zijn zelfs verplicht die inspanning te doen. Facilicom sprak met Selina Roskam van Agentschap NL (tegenwoordig: RVO) en deelde deze kennis via het blad Facilitair! en de site facilitaironline.nl. Interessant voor iedereen die bij bedrijfshuisvesting is betrokken of warm voorstander is van maatschappelijk verantwoord ondernemen.