De dialoog zoeken en kennis delen

In een krimpende markt is onderscheidend vermogen van groot belang. Facilicom is zich daarom aan het omvormen tot de meest klantgerichte facilitaire dienstverlener. Dat moet dan ook zichtbaar worden gemaakt. Klantgerichtheid vraagt om meebewegen met de klant, om partnership en om co-creatie. Dat begint met de dialoog zoeken en het delen van kennis. Niet alleen met bestaande klanten, ook met de markt, relaties en andere geïnteresseerden. Kennis delen doet Facilicom al jaren door met regelmaat een zogeheten Facilitair Kenniscentrum te organiseren, IRL's te houden en congressen en symposia te beleggen. Met het relatiemagazine Facilitair! en de digitale variant daarvan, facilitaironline.nl, wordt kennis gedeeld aan de hand van cases, artikelen, blogs, whitepapers en live-feeds van sociale media. Dat blijkt heel succesvol, daarom zijn in 2014 ook alle corporate websites optimaal geschikt gemaakt voor al deze vormen van content marketing. De sites zijn nu overigens ook goed te bezoeken met een tablet of smartphone. Dat was een gouden greep: uit de statistieken blijkt dat inmiddels bijna de helft van alle bezoekers de sites raadpleegt via tablets of smartphones. 

Communicatie met de eindgebruikers

Doordat bedrijven de dienstverlening steeds meer uitbesteden, ontstaat er steeds vaker ook een rechtstreeks contact tussen facilitaire dienstverlener en eindgebruiker. Een nieuwe trend die ook past bij de wens van opdrachtgevers om nog sterker te focussen op gebruikerstevredenheid. Dat vraagt ook om communicatiemiddelen. Zo heeft Facilicom sites gelanceerd voor grote PPS-projecten zoals B30 en Rijkskantoor de Knoop, waar meteen al de dialoog wordt gezocht met eindgebruikers. Voor multi-tennantgebouw Willemswerf werd een eigen website ontwikkeld waarop gebruikers van het pand kunnen zien waar ze Facilicom zoal voor kunnen benaderen. Dan gaat het om diensten 'achter de voordeur' maar ook om allerlei gemaksdiensten.

Apps als hét middel van contact

Apps zijn hét middel om te communiceren. Zeker in de schoonmaak en de catering. Zowel Gom als Prorest hebben in 2014 dan ook apps gelanceerd die, zo lijkt het, de toekomst gaan worden in het contact met eindgebruikers. Het zijn apps waar gebruikers klachten, storingen en wensen mee kunnen doorgeven, feedback kunnen geven, menu's kunnen bekijken of zelfs bestellingen kunnen plaatsen. Maar dergelijke platforms maken het ook mogelijk om in dialoog te gaan met de eindgebruikers en kennis te delen. Als het verhelpen van een storing ietsje langer duurt, kan dat worden teruggekoppeld. En als er iets verandert in het schoonmaakprogramma of het assortiment in het restaurant, kunnen eindgebruikers nu rechtstreeks worden geïnformeerd. Ook kunnen gebruikers feedback geven. Daarmee worden apps een belangrijk instrument om de zichtbaarheid te vergroten en klantgerichtheid waar te maken, ook bij eindgebruikers.