Zichtbaarheid

Jaarverslag 2014

De dialoog zoeken en kennis delen

In een krimpende markt is onderscheidend vermogen van groot belang. Facilicom is zich daarom aan het omvormen tot de meest klantgerichte facilitaire dienstverlener. Dat moet dan ook zichtbaar worden gemaakt. Klantgerichtheid vraagt om meebewegen met de klant, om partnership en om co-creatie. Dat begint met de dialoog zoeken en het delen van kennis. Niet alleen met bestaande klanten, ook met de markt, relaties en andere geïnteresseerden. Kennis delen doet Facilicom al jaren door met regelmaat een zogeheten Facilitair Kenniscentrum te organiseren, IRL's te houden en congressen en symposia te beleggen. Met het relatiemagazine Facilitair! en de digitale variant daarvan, facilitaironline.nl, wordt kennis gedeeld aan de hand van cases, artikelen, blogs, whitepapers en live-feeds van sociale media. Dat blijkt heel succesvol, daarom zijn in 2014 ook alle corporate websites optimaal geschikt gemaakt voor al deze vormen van content marketing. De sites zijn nu overigens ook goed te bezoeken met een tablet of smartphone. Dat was een gouden greep: uit de statistieken blijkt dat inmiddels bijna de helft van alle bezoekers de sites raadpleegt via tablets of smartphones. 

Campagne: Gom laat organisaties stralen

Succes begint met schoon. In een bedrijf dat stralend schoon is, zullen medewerkers zich extra thuis voelen en beter presteren. En gasten zullen zich er extra welkom voelen. Het is de gedachte achter de nieuwe Gom-campagne: 'Gom. Laat uw organisatie stralen'. Gom ziet het als taak om óók inhoud te geven aan gastheerschap. Zo laten de medewerkers een organisatie niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk stralen. Gom maakt dus niet alleen schoon, maar levert met zijn activiteiten een bijdrage aan de core business van de opdrachtgever. Gom onderscheidt zich bovendien in de markt met het bieden van hostmanship. Het is ook daarom dat het bedrijf succesvol is in deelmarkten zoals de zorg, de leisure en de hospitality. Verder verdiept Gom zich niet alleen in de wensen van de opdrachtgever, maar ook in die van de eindgebruikers: medewerkers, bezoekers, gasten, cliënten of patiënten en zorgt ervoor dat zij zich eveneens welkom voelen. Al deze sterke punten zijn samengebald in de nieuwe campagne. De Gom-campagne ging van start op de Vakbeurs Facilitair, in januari 2014 in Den Bosch. Via persberichten en social media werd ruchtbaarheid gegeven aan de introductie. Met drie verschillende radiocommercials is de boodschap op een breed podium uitgedragen onder de doelgroep. En vanzelfsprekend staat ook de (nieuwe) website nu helemaal in het teken van het thema: 'Gom. Laat uw organisatie stralen'. 

Nieuwe divisie Incluzio gelanceerd

In de eerste weken van 2014 is de nieuwe divisie Incluzio 'live' gegaan. De lancering zorgde voor een golf van publiciteit. Media, organisaties in de zorg en de sociale basiszorg en gemeenten waren verrast door het vernieuwende initiatief. De aandacht verslapte niet na een paar dagen, maar vertaalde zich juist in een verdiepingsslag. Zo publiceerden veel media een interview met Peter de Visser, de directeur van de nieuwe zorgdivisie, waarin hij de kans kreeg om goed uit te leggen waar Incluzio kansen ziet. Dat leidde tot een golf van interesse bij gemeenten, de belangrijkste doelgroep.

Social media monitoring en webcare

De ontwikkeling van sociale media biedt kansen en bedreigingen. Begin 2014 werd Trigion bijvoorbeeld geconfronteerd met een incident bij de HEMA dat escaleerde in de (sociale) media. Zo waren er nog wat kleinere voorvallen. Reden voor Facilicom om te investeren in social media monitoring en webcare. Een escalatie van een incident in de social media is niet alleen vervelend voor de leverancier, maar kan ook (blijvende) schade opleveren voor de opdrachtgever. Het is dus zaak om de situatie beheersbaar te houden. Daar is Trigion gelukkig in geslaagd bij de incidenten die zich in 2014 voordeden. Het benadrukte wel het belang van consequente social media-monitoring en webcare. Mede daarom hebben Facilicom en Trigion geïnvesteerd in software die het nog beter mogelijk maakt om discussies in de social media en op websites te volgen. Medio 2014 is daarom een pilot gestart met een social media monitoringtool. De tool biedt diepgaande inzichten in conversaties op social media en het onderliggende sentiment. Beter dan voorheen zijn de divisies daarmee in staat om realtime te volgen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe communiceert over Trigion. De tool biedt bovendien een krachtige 'engagementmodule' om direct te kunnen deelnemen aan de online dialoog. Bij dit soort incidenten gebeurt dat natuurlijk altijd in overleg met de opdrachtgever.

Trigion Congres over veiliger Nederland

— Video

Werven via social media

— Video

Facilicom deelt kennis

— Citaat