Op afstand AED’s controleren

Het aantal dodelijke slachtoffers van een hartstilstand is in Nederland aanzienlijk teruggelopen door de aanwezigheid van AED's. Die AED's voldoen aan alle wettelijke eisen, maar toch kan het gebeuren dat ze niet functioneren, bijvoorbeeld omdat de accu leeg is. Door een AED te voorzien van een AED Alert van de Trigion AlarmServiceCentrale wordt disfunctioneren meteen gesignaleerd en doorgegeven.  Het apparaatje pikt het geluidssignaal op dat een AED verspreidt bij verstoring, vertaalt dit in een alarm en geeft het alarm via het gsm-netwerk onmiddellijk door aan de meldkamer. De AlarmServiceCentrale kan dan een monteur inseinen om de AED te repareren of te vervangen. AED Alert is als eerste toegepast bij de AED's bij Facilicom en wordt nu uitgerold bij NS.