Camera's maken Nederland veiliger

Cameratoezicht neemt een hoge vlucht. Op de AlarmServiceCentrale van Trigion worden inmiddels de beelden van meer dan 5.000 camera's in de gaten gehouden. Dat kan alleen dankzij de inzet van slimme camera's die pas beeld genereren als er onraad is en ook nog eens zelf een analyse maken van wat er aan de hand is. De beelden zijn bovendien steeds waardevoller: beveiligingscamera's leveren tegenwoordig HD-kwaliteit en bieden een 'All-In View' ofwel een camerabereik van 360 raden. Door de steeds intensievere samenwerking met de politie wordt Nederland nog veiliger. Vanzelfsprekend neemt de AlarmServiceCentrale deel aan Live View, het project waarbinnen de politie, als daar aanleiding toe is, direct toegang kan krijgen tot de live beelden van private camera's. Dat past namelijk helemaal bij het streven van Trigion om Nederland veiliger te maken.