Technologie

Jaarverslag 2014

Dienstverlening beter maken met technologie

Technologie, automatisering, digitalisering en virtualisering worden steeds belangrijker in de facilitaire dienstverlening. Ze zijn niet langer ondersteunend, maar maken het mogelijk om slimmer en efficiënter te werken en zijn vaak de aanjager van vernieuwingen. Ook een interessante ontwikkeling: er ontstaat een direct contact tussen facilitair bedrijf en eindgebruiker. De overstap op SAP, waar Facilicom in 2013 mee is begonnen, gaat gestaag verder. Najaar 2013 is Gom in een keer overgegaan, in het verslagjaar zijn daar de plooien gladgestreken. In 2014 is ook Trigion overgegaan. Het buitenland volgt: bij Facilicom België zijn in het afgelopen jaar al de eerste onderdelen overgegaan op SAP. Facilicom UK gaat steeds verder in het automatiseren, digitaliseren en virtualiseren van taken. Met de invoering van SAP stapt Facilicom over op één systeem voor alle divisies. Belangrijk, want daarmee wordt het veel makkelijker om cross-selling te realiseren en verschillende vormen van dienstverlening te integreren.  

Op afstand AED’s controleren

Het aantal dodelijke slachtoffers van een hartstilstand is in Nederland aanzienlijk teruggelopen door de aanwezigheid van AED's. Die AED's voldoen aan alle wettelijke eisen, maar toch kan het gebeuren dat ze niet functioneren, bijvoorbeeld omdat de accu leeg is. Door een AED te voorzien van een AED Alert van de Trigion AlarmServiceCentrale wordt disfunctioneren meteen gesignaleerd en doorgegeven.  Het apparaatje pikt het geluidssignaal op dat een AED verspreidt bij verstoring, vertaalt dit in een alarm en geeft het alarm via het gsm-netwerk onmiddellijk door aan de meldkamer. De AlarmServiceCentrale kan dan een monteur inseinen om de AED te repareren of te vervangen. AED Alert is als eerste toegepast bij de AED's bij Facilicom en wordt nu uitgerold bij NS.

Onderhoudsconfigurator voor de retail

Breijer is al decennialang actief in de retail met renovaties, verbouwingen, brandveiligheid en technisch en bouwkundig onderhoud. Zeker nu de retail het vaak moeilijk heeft, hebben winkelketens behoefte aan transparantie op het gebied van onderhoud. De onderhoudsconfigurator van Breijer zorgt daarvoor: de retailer die de configurator invult heeft binnen vijf minuten een onderhoudsplan met een helder kostenoverzicht. Hij kan daarbij in een checklist zelf aanvinken welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. De onderhoudsconfigurator zal voor veel mensen herkenbaar zijn: bij het ontwerpen van de applicatie is namelijk gekeken naar de configurators die autofabrikanten aanbieden voor het samenstellen van een auto naar wens. De webapplicatie telt maar vier stappen en is dus zeer overzichtelijk. Doordat de applicatie meteen duidelijk maakt wat de kosten zijn, kan de retailer ook daarop invloed uitoefenen. De onderhoudsconfigurator splitst de onderhoudskostennuit per winkel en geeft een offerte op maat op basis van de ingevulde gegevens. 

Zorg en ondersteuning op afstand

De ZorgCentrale.nl zet technologie in om dienstverlening beter te maken. Door het toepassen van geavanceerde technieken is het mogelijk om zorg en ondersteuning op afstand te geven. De ZorgCentrale.nl legt een verbinding tussen technologie, domotica en dienstverlening. Dat maakt het mogelijk dat mensen die hulp behoeven veilig zelfstandig kunnen blijven wonen. Mensen die in een ziekenhuis zijn behandeld kunnen sneller naar huis omdat de centralisten op afstand kunnen monitoren hoe het met ze gaat, en gerichte actie kunnen nemen als dat nodig is. Door de snelle ontwikkelingen in de domotica kan De ZorgCentrale.nl steeds verder gaan in ondersteuning.

Camera's maken Nederland veiliger

— Foto

App brengt service Walibi op hoger niveau

— Citaat

In alle restaurants contactloos betalen

— Foto