Woningen onderhouden voor Vesteda

Vesteda beheert circa 23.500 huurwoningen in heel Nederland. Vesteda doet dat namens het grootste onafhankelijke woningbeleggingsfonds in Nederland: Vesteda Residential Fund FGR, een investeringsfonds dat is voortgekomen uit het ABP Woningfonds. De relatie tussen Breijer en (de rechtsvoorgangers van) Vesteda gaat ver terug. In 2014 besloot Vesteda om het onderhoud van alle woningen opnieuw aan te besteden. Zowel het bouwkundig als het elektrotechnisch onderhoud zou worden verdeeld over drie aanbieders. Breijer schreef op beide aanbestedingen in en was in beide gunningen succesvol: het bedrijf kreeg een contract voor het bouwkundig onderhoud van circa 8.000 woningen en een tweede contract voor het elektrotechnisch onderhoud van een vergelijkbaar aantal woningen. De woningen liggen in het midden, westen en zuiden van het land. Bijzonder is dat het om een prestatiecontract gaat: Breijer ontvangt een vaste aanneemsom voor het verhelpen van het overgrote deel van de storingen. Het bedrijf wordt dus geprikkeld om het werk zo efficiënt mogelijk te doen en om storingen te voorkomen, bijvoorbeeld door eerder over te gaan tot vervanging. Ook nieuw is dat bewoners hun storingen niet langer melden bij Vesteda, maar via het online klantportaal van Vesteda rechtstreeks in contact treden met Breijer. De medewerkers van Breijer moeten calamiteiten binnen vier uur oplossen. Breijer doet overigens ook het zogeheten mutatiewerk: het op niveau brengen van woningen die weer te huur komen te staan. Dit werk valt buiten de vaste aanneemsom. De beide contracten zijn op 1 januari 2015 ingegaan en zijn afgesloten voor onbepaalde tijd.