Gom steeds actiever in het onderwijs

Gom is steeds actiever in het onderwijs. In 2014 wist het bedrijf weer een aantal mooie opdrachten binnen te halen in het lager onderwijs, het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs. Gom scoort met zijn speciale schoonmaakconcepten, maar ook met maatwerk, met bijvoorbeeld de inzet van facility hosts. In februari won Gom het contract met de Stichting Openbare Basisscholen Helmond voor de schoonmaak van zeven scholen op elf locaties. De Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe gunde in het najaar Gom de schoonmaak van negen basisscholen in Almere. In december tekende het Friesland College een contract met Gom. Dit ROC heeft maar liefst 15.000 studenten en 1.100 medewerkers op de tien vestigingen in Leeuwarden, Heerenveen en de nevenvestigingen. Grootste opdracht betreft de Hanzehogeschool, een meer dan 200 jaar oude hogeschool met zestien locaties in Groningen, Leeuwarden en Assen, 25.000 studenten en 2.700 medewerkers. 

Facility hosts

Ook in 2014 was er overigens nog steeds discussie over ongezonde scholen. Brancheorganisatie OSB maakt zich grote zorgen over een verdere bezuiniging op het schoonmaakbudget en is met de TU bezig met de ontwikkeling van de GebouwGezondheidsmonitor, speciaal voor scholen. Gom speelt al in op de lagere budgetten bij basisscholen met zijn speciale concept 1-2-3-Schoon, een maatwerkconcept dat het maximale uit elk schoonmaakbudget haalt. Gom scoorde ook met het nieuwe concept voor de Hogeschool Rotterdam. In samenspraak met de hogeschool worden daar nu tien facility hosts ingezet, bovenop het team van 150 schoonmakers. De facility hosts ruimen de rommel op die studenten maken, spreken studenten aan en zorgen ervoor dat studenten zich welkom voelen en het verblijf in de panden van de Hogeschool Rotterdam als prettig ervaren.