B30: het derde PPS-project als single party

Facilicom heeft voor de derde keer als single party een PPS-project gegund gekregen. En wat voor project: Facilicom gaat het oude Ministerie van Economische Zaken omvormen tot denktank voor de Rijksoverheid. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf (Rvb) kwam Facilicom al bij de eerste dialoog met een ontzettend sterke visie op het ontwerp. Het pand aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag stamt uit 1917 en is met recht een statig gebouw te noemen. Straks is dit rijksmonument het thuis van organisaties als het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het is aan Facilicom om het pand samen met Kaan Architecten en architectenbureau Braaksma & Roos geheel te renoveren. Dat moet volgens het ambitiedocument resulteren in een denktank 'waar excellent onderzoek wordt verricht en prikkelende debatten en seminars plaatsvinden. Deze ambitie moet weerspiegeld worden in de architectuur, de voorzieningen en de dienstverlening in het pand'.  

Beste kwaliteit én prijs

Drie consortia deden mee aan de dialoogfase. Hun aanbiedingen zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit. Facilicom bood niet alleen de beste kwaliteit, maar ook de beste prijs, een prijs die maar liefst twaalf procent onder de richtprijs lag. Dat terwijl de overheid een project pas als PPS aanbesteedt als duidelijk is dat dat (veel) voordeliger is dan een traditionele aanbesteding. Die lage prijs kon onder meer worden geboden omdat het Facilicom-consortium beter scoort op het BREEAM In Use Building Management: dat wordt 'very good'. Ook heeft Facilicom het pand veel energiezuiniger weten te maken: geëist was energielabel C, maar het wordt energielabel A. 

Vergaande integratie

Het contract loopt 30 jaar. De bouw en de exploitatie worden geheel door Facilicom-bedrijven ingevuld. Maar liefst vijf Facilicom-divisies zijn betrokken bij het project: Facilicom Facility Solutions, Breijer Bouw en Installatie, Gom, Trigion en Prorest. Dat gaf Facilicom een grote voorsprong in de aanbesteding. Bij dit soort langlopende projecten heeft niet de bouw de overhand, maar het gebruik van het pand. Facilicom heeft als enige in Nederland bouw, technisch en bouwkundig onderhoud en soft facilities in huis en heeft al eerder bewezen al deze diensten vergaand te kunnen integreren. Dat komt optimaal tot zijn recht bij PPS-projecten.

Lees de case 'B30: Van statig Ministerie naar denktank' op ons Facilitair kenniscentrum