New Business

Jaarverslag 2014

Mooie successen in de schoonmaak

Heel soms komt het nog wel voor dat Facilicom wordt gezien als 'slechts' een schoonmaakbedrijf. Alsof een bedrijf dat alleen maar kennis heeft van schoonmaak geen grote PPS-projecten als single party zou kunnen realiseren. Of de facilitaire sector zou kunnen vernieuwen met vergaande vormen van integrated facility management. Of als partner door de vier grote gemeenten zou worden gecontracteerd om de sociale basiszorg te vernieuwen. Maar het is waar: met de schoonmaak is het ooit begonnen en dat blijft een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Pas een paar jaar geleden werd Gom Schoonhouden in Nederland in omzet gepasseerd door Trigion, maar nog steeds is Gom hier een goede tweede en daarmee een belangrijke pijler onder heel Facilicom. In België is Gom het op een na grootste schoonmaakbedrijf van het land en veruit het grootste onderdeel van Facilicom België. Ook Gom Propeté in Frankrijk en Facilicom Cleaning Services in Engeland zijn veel groter dan de andere Facilicom-onderdelen in die landen. De vier schoonmaakbedrijven konden in 2014 stuk voor stuk weer mooie commerciële successen noteren.

B30: het derde PPS-project als single party

Facilicom heeft voor de derde keer als single party een PPS-project gegund gekregen. En wat voor project: Facilicom gaat het oude Ministerie van Economische Zaken omvormen tot denktank voor de Rijksoverheid. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf (Rvb) kwam Facilicom al bij de eerste dialoog met een ontzettend sterke visie op het ontwerp. Het pand aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag stamt uit 1917 en is met recht een statig gebouw te noemen. Straks is dit rijksmonument het thuis van organisaties als het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het is aan Facilicom om het pand samen met Kaan Architecten en architectenbureau Braaksma & Roos geheel te renoveren. Dat moet volgens het ambitiedocument resulteren in een denktank 'waar excellent onderzoek wordt verricht en prikkelende debatten en seminars plaatsvinden. Deze ambitie moet weerspiegeld worden in de architectuur, de voorzieningen en de dienstverlening in het pand'.  

Een brandveilig kankercentrum

Trigion Frankrijk beveiligt sinds 2014 het Institute Gustave Roussy (IGR), een groot en internationaal vermaard kankercentrum in Groot-Parijs. Het bijna 90 jaar oude instituut loopt wereldwijd voorop in de multidisciplinaire aanpak van kanker. Het IGR telt maar liefst 530 artsen en 270 onderzoekers, spendeert jaarlijks zo'n 60 miljoen euro aan research en klinische studies en heeft 47.000 patiënten onder behandeling. Aardig detail: het instituut wordt sinds 2010 geleid door een Nederlander, Alexander Eggermont. Trigion is verantwoordelijk voor de safety en de brandveiligheid van het enorme pand in Villejuif, een paar kilometer ten zuiden van het centrum van Parijs. Een verantwoordelijke taak in een ziekenhuis en behandelcentrum met meer dan 400 bedden, zeker in een land dat zeer strenge eisen kent op het gebied van brandveiligheid. Trigion is overigens ook in de race voor de beveiliging van het pand en hoopt daarmee het toch al grote contract nog eens flink uit te kunnen breiden.

Woningen onderhouden voor Vesteda

Vesteda beheert circa 23.500 huurwoningen in heel Nederland. Vesteda doet dat namens het grootste onafhankelijke woningbeleggingsfonds in Nederland: Vesteda Residential Fund FGR, een investeringsfonds dat is voortgekomen uit het ABP Woningfonds. De relatie tussen Breijer en (de rechtsvoorgangers van) Vesteda gaat ver terug. In 2014 besloot Vesteda om het onderhoud van alle woningen opnieuw aan te besteden. Zowel het bouwkundig als het elektrotechnisch onderhoud zou worden verdeeld over drie aanbieders. Breijer schreef op beide aanbestedingen in en was in beide gunningen succesvol: het bedrijf kreeg een contract voor het bouwkundig onderhoud van circa 8.000 woningen en een tweede contract voor het elektrotechnisch onderhoud van een vergelijkbaar aantal woningen. De woningen liggen in het midden, westen en zuiden van het land. Bijzonder is dat het om een prestatiecontract gaat: Breijer ontvangt een vaste aanneemsom voor het verhelpen van het overgrote deel van de storingen. Het bedrijf wordt dus geprikkeld om het werk zo efficiënt mogelijk te doen en om storingen te voorkomen, bijvoorbeeld door eerder over te gaan tot vervanging. Ook nieuw is dat bewoners hun storingen niet langer melden bij Vesteda, maar via het online klantportaal van Vesteda rechtstreeks in contact treden met Breijer. De medewerkers van Breijer moeten calamiteiten binnen vier uur oplossen. Breijer doet overigens ook het zogeheten mutatiewerk: het op niveau brengen van woningen die weer te huur komen te staan. Dit werk valt buiten de vaste aanneemsom. De beide contracten zijn op 1 januari 2015 ingegaan en zijn afgesloten voor onbepaalde tijd. 

Gom steeds actiever in het onderwijs

Gom is steeds actiever in het onderwijs. In 2014 wist het bedrijf weer een aantal mooie opdrachten binnen te halen in het lager onderwijs, het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs. Gom scoort met zijn speciale schoonmaakconcepten, maar ook met maatwerk, met bijvoorbeeld de inzet van facility hosts. In februari won Gom het contract met de Stichting Openbare Basisscholen Helmond voor de schoonmaak van zeven scholen op elf locaties. De Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe gunde in het najaar Gom de schoonmaak van negen basisscholen in Almere. In december tekende het Friesland College een contract met Gom. Dit ROC heeft maar liefst 15.000 studenten en 1.100 medewerkers op de tien vestigingen in Leeuwarden, Heerenveen en de nevenvestigingen. Grootste opdracht betreft de Hanzehogeschool, een meer dan 200 jaar oude hogeschool met zestien locaties in Groningen, Leeuwarden en Assen, 25.000 studenten en 2.700 medewerkers. 

Koningin Maxima opent Brede School Joure-Zuid

— Foto

Stage Entertainment kiest voor Gom Hospitality

— Foto

Servicemanagers in Markthal Rotterdam

— Video