Over het verslag

Sinds 2013 rapporteert Facilicom volgens de nieuwste versie van de GRI-richtlijnen, de GRI 4. GRI 4 introduceert de materialiteitsmatrix, waarbij het uitgangspunt is uitsluitend te rapporteren over zaken die materieel zijn, dus relevant voor de stakeholders en/of de onderneming.

In dit jaarverslag worden de MVO-prestaties op Facilicom-niveau en/of per divisie gepresenteerd. Indien de cijfers niet van alle bedrijven bekend zijn, wordt bij de overzichten de scope aangegeven. Vaststelling van gegevens vindt op centraal niveau plaats en wordt jaarlijks op dezelfde wijze vastgesteld. Bronnen hiervoor zijn de periodieke rapportages die zijn gegenereerd door de geautomatiseerde systemen van Facilicom.De GRI-tabel, een begrippenlijst en een overzicht van certificeringen, normen en codes en lidmaatschappen zijn hier terug te vinden. Daar kunnen ook vragen worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt over dit jaarverslag.