Managementsysteem

Gom, Trigion, Prorest en Facilicom Facility Solutions zijn gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder niveau 3. De certificatie voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. De doelen die daaruit zijn voortgevloeid, zijn opgenomen in de jaarplannen van de divisies. Doelstelling is niet alleen het managen en borgen, maar zeker ook het naar een hoger plan tillen van de gezamenlijke MVO-ambities. De MVO Prestatieladder sluit aan bij bestaande managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden die binnen Facilicom worden toegepast. De vier divisies hebben hun certificatie na een audit in januari 2014 weten te verlengen. De doelstelling voor 2015 is een volgende stap te maken op de prestatieladder, naar niveau 4. De audit hiervan is in het najaar gepland.In 2014 zijn Gom, Trigion en Prorest gecertificeerd voor FIRA Zilver, Facilicom Facility Solutions is gecertificeerd voor FIRA Brons. Het FIRA Platform is een digitaal register waarin bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers), om daarmee de transparantie te bevorderen en MVO bespreekbaar te maken. FIRA verifieert de informatie, zodat deze betrouwbaar is.