MVO-verwachtingen opdrachtgevers

Om de MVO-verwachtingen van de klanten in beeld te krijgen, heeft de MVO-werkgroep diverse klanten uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Tijdens deze zeer open, eerlijke en interessante bijeenkomst onder begeleiding van een externe MVO-specialist, hebben klanten de zeven kernthema's van de MVO-prestatieladder besproken. De uitgesproken verwachtingen zijn tijdens dit forum door een cartoonist in beeld gebracht in een infographic. Inmiddels zijn veel punten omgezet naar beleid en dat heeft zijn weg gevonden naar de dagelijkse bedrijfsvoering. De klanten vroegen vooral aandacht voor social return en de rol die Facilicom hierin kan vervullen.