Klankbordgroep

Facilicom heeft een vaste klankbordgroep. Die bestaat uit circa twintig belangrijke relaties waarmee met enige regelmaat van gedachten wordt gewisseld over actuele facilitaire thema's. Het is een ideaal podium om in een open dialoog kennis te nemen van wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en andere relaties. Het biedt Facilicom de mogelijkheid zijn visie te spiegelen aan die van een aantal professionals uit de markt. In 2014 is het thema: 'Kostenbesparing, we zijn er bijna' besproken.