Klachtencommissie en vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen ondersteunen medewerkers bij problemen die ze niet kwijt willen of kunnen bij hun direct leidinggevende. Kunnen vertrouwenspersoon en medewerker het probleem samen niet oplossen, of is de medewerker niet tevreden en is zijn probleem ernstig genoeg, dan kan de medewerker de klachtencommissie verzoeken het probleem te behandelen.

De vertrouwenspersonen zijn medewerkers die deze rol naast hun gewone functie uitoefenen. De reden om te werken met deze constructie is dat de vertrouwenspersonen de organisatie goed kennen en hun weg gemakkelijk weten te vinden. De vertrouwenspersonen worden met zorg gekozen. Er moet een evenwichtige samenstelling zijn vanuit de diverse divisies, de man/vrouw verhouding moet goed zijn en ze moeten vanzelfsprekend de verplichte opleiding hebben gevolgd.

In 2014 zijn in totaal 55 meldingen binnengekomen bij de negen vertrouwenspersonen van het bedrijf. Hiervan hoorden veertien meldingen daadwerkelijk thuis bij de vertrouwenspersonen. Deze meldingen hadden betrekking op seksuele intimidatie, discriminatie of pesten. Dit is een geringe stijging ten opzichte van 2013 toen er dertien meldingen werden genoteerd. De overige meldingen hadden betrekking op arbeidsrechtelijke zaken waarbij de vertrouwenspersonen de betreffende medewerkers advies hebben gegeven en zo weer op weg hebben geholpen. De klachtencommissie heeft in 2014 één klacht ontvangen.