Kennis delen

Facilicom heeft een enorme knowhow opgebouwd op het gebied van facilitaire dienstverlening, uitbesteding, management en zaken als overname van personeel. Die kennis deelt het bedrijf onder andere in het zogeheten Facilitair Kenniscentrum. Het zijn interactieve sessies waar opdrachtgevers, studenten en andere geïnteresseerden welkom zijn. In 2014 vond er één sessie plaats met als onderwerp Klantgerichtheid.

Sinds begin 2012 gebruikt Facilicom content marketing als een belangrijk instrument om kennis te delen via het blad Facilitair!, de website facilitaironline.nl, alle corporate sites en de bekende sociale media. In de laatste maanden van 2013 en de eerste helft van 2014 zijn alle dertig websites van het bedrijf aangepast aan deze nieuwe manier van marketingcommunicatie. Alle sites zijn nu optimaal geschikt voor het publiceren van artikelen, cases, blogs en whitepapers, het delen van kennis en het op gang brengen van de dialoog. De content wordt veelal in eigen huis geproduceerd en ook door eigen mensen beheerd en online gezet, waardoor Facilicom snel kan inspelen op de actualiteit.

Facilicom heeft ook een intern kenniscentrum. Afgelopen jaar zijn vier thema's behandeld, waaraan ruim honderdtachtig medewerkers deelnamen. Zo is gesproken over kleur en uitstraling van kleding, over hoe om te gaan met social media, over voorkeursstijlen in gedrag, en over de balans tussen offline en online. 

Facilicom Facility Solutions organiseerde in mei 2014 een IRL, een 'In Real Life'-ontmoeting voor professionals in de facilitaire dienstverlening, die vaak vooral contact hebben via de sociale media. 

In november kreeg Trigion veel publiciteit met zijn jaarlijkse congres, dat dit keer als thema had 'Hoe wordt Nederland veiliger?'. Het congres werd geopend door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid Dick Schoof. In het Westfriesgasthuis kunnen elke donderdagochtend zorgleerlingen van het Horizon College meelopen. Ook Gom ZorgSupport levert hieraan zijn bijdrage. Zo kunnen deze leerlingen op een leuke manier leren hoe het allemaal werkt in een ziekenhuis, en al een beetje in contact komen met patiënten. GomZorgSupport heeft op de kennismarkt van De Zijlen aan medewerkers van andere locaties van de Groningse instelling laten zien wat er mogelijk is op het gebied van cliëntparticipatie. Cliënten zelf demonstreerden tijdens de kennismarkt wat zij aan werk, onder begeleiding van medewerkers van GomZorgSupport, verrichten.

Breijer is al vele jaren zeer actief in de regio Rotterdam met tal van projecten waarin kennis wordt gedeeld met jongeren. Zo hebben medewerkers van Breijer in 2014 op de VMBO-school LMC Slinge een sollicitatietraining gegeven aan jongeren uit achterstandswijken. Ook heeft Breijer de leiding op zich genomen van het totaal restaureren van een verwaarloosd pand op de hoek van de Boergoensestraat en de Frans Bekkerstraat, een van de 'Rotte Tanden' in de stad. Breijer was hoofdaannemer, heeft het project voorbereid en leverde een voorman en een leermeester. De restauratie zelf werd voor een groot deel verricht door leerlingen van De ROC's Albeda en Zadkine in een leerwerk­traject. Overigens is Breijer al sinds 2009 betrokken bij het enigszins vergelijkbaare project: 'Ik zit op Zuid'. Ook hier gaat het om het realiseren van bouw- en renovatieprojecten waarbij MBO-leerlingen werkervaring kunnen opdoen en zich kunnen ontwikkelen onder de professionele begeleiding van Breijer-medewerkers. Inmiddels zijn er zes projecten opgeleverd waarbij meer dan zestig leerlingen voor langere tijd actief zijn geweest.
 
Lees ook 'Facilicom sluit conventant met Hogeschool Rotterdam' >>