Integriteit

Facilicom kent een bedrijfscode met heldere integriteitsrichtlijnen. De bedrijfscode is een vertaling van de principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties. Het onderwerp integriteit heeft bovendien een prominente plaats in het verplichte, organisatiebrede opleidingsprogramma. De divisies hebben de algemene bedrijfscode aangevuld met richtlijnen die specifiek binnen hun sector van toepassing zijn. Als integriteitsafspraken worden geschonden, nemen bedrijven direct en structureel maatregelen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Een klokkenluidersregeling maakt het voor medewerkers mogelijk om misstanden te melden, zonder dat ze het risico lopen zichzelf daarmee te benadelen.Gom heeft al meteen in 2011 de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. In 2014 hebben Trigion en Prorest zich aangesloten bij de verbrede Code, die sinds 1 april van dat jaar ook van toepassing is op de beveiliging en de catering. De verbrede code heeft als doel de kwaliteit van de diensten, de werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap te waarborgen. Een ander doel is het doorbreken van de neerwaartse prijsspiraal, en dus het voorkomen dat opdrachtgevers kiezen voor de laagste prijs als belangrijkste criterium. Daarnaast bevordert de code de scholing van werknemers: in vakopleidingen, in de Nederlandse taal en in trainingen in veilig en gezond werken. De Code is succesvol gebleken in de schoonmaak. Daarbij is het wel essentieel dat ook opdrachtgevers en bijvoorbeeld adviseurs en intermediairs de Code ondertekenen en toepassen.

Facilicom UK is al enige jaren een van de voortrekkers van de Living Wage Foundation, een stichting die streeft naar een rechtvaardiger loon voor de laagbetaalde mensen in de maatschappij. De Britse divisie is daar een groot voorstander van. Facilicom is een van de organisaties die in werkgroepen actief is om waardigheid, respect en verantwoordelijke inkoop binnen de schoonmaakbranche op de agenda te zetten. Dit doet Facilicom UK samen met de Equality & HumanRight Commission (EHRC) en de Living Wage Foundation.