Huisvesting verduurzamen

Er is in de toekomst alleen nog markt voor duurzame huisvesting, is de consensus. Facilicom is zeer betrokken bij het verduurzamen van de markt voor bedrijfshuisvesting. De kennis die Breijer Bouw & Installatie heeft opgebouwd op het gebied van duurzaam bouwen en renoveren komt nu bijna bij elk project van pas. Het bedrijf heeft sinds 2014 zelfs een eigen BREEAM-specialist in huis. Ook is Breijer in 2014 de certificering gestart voor ISO 14001. Deze kennis van het bouwbedrijf is een belangrijke succesfactor bij de vele PPS-projecten waar Facilicom op inschrijft. Zeker bij dit soort langlopende contracten loont het om te investeren in de duurzaamheid en energiezuinigheid van panden. Ook de andere divisies hebben daarbij overigens hun inbreng. Een goed voorbeeld is de totale renovatie van B30, een pand van zo'n honderd jaar oud dat weer helemaal gemoderniseerd wordt. Facilicom Facility Solutions maakt zich in de persoon van algemeen directeur Rogier Verbeek sterk voor verduurzaming van kantoorpanden en dan vooral in de exploitatie. De FFS-directeur is al sinds jaren betrokken bij de Dutch Green Building Council (DGBC) en lid van de adviesgroep BREEAM-NL In Use. Zijn inspanningen worden ook door de markt opgemerkt, want in 2014 werd hij genomineerd voor de 'Duurzame 50 NL'. Overigens zijn duurzaamheid, duurzaam bouwen en renoveren, energiebesparing en gezonde gebouwen een vast thema in het relatiemagazine Facilitair!

In Rotterdam heeft Incluzio met Magis010 een kwekerij van het SW-bedrijf weer rendabel gemaakt. De kwekerij verkoopt niet alleen maar planten, maar nu ook tomaten en verse kruiden die zo natuurlijk mogelijk worden gekweekt. De producten worden afgezet op de lokale markt. Ook de Rotterdamse restaurants van Prorest nemen de tomaten af. De kwekerij denkt erover om ook paprika, pepers en komkommers te gaan kweken. In de kas worden ook werkervaringsplekken gecreëerd voor mensen met een WWB-uitkering.