Dialoog leveranciers

De afdelingen Inkoop van Facilicom en de divisies Trigion, Gom en Facilicom Facility Solutions hebben diverse stakeholderbijeenkomsten over MVO georganiseerd met strategische leveranciers. Doel van deze sessies is continu op de hoogte te blijven van elkaars verwachtingen en mogelijkheden op het gebied van MVO en hier gezamenlijk koers op bepalen. Belangrijkste conclusie was dat een klantgerichte houding door de hele keten de belangrijkste voorwaarde is voor succes. Elkaar informeren, oprechte interesse, specifiek zijn en daarmee vooral werken aan partnerschap en co-creatie is gewenst. Er zijn afspraken gemaakt over specifieke onderwerpen, zoals SROI, afvalmanagement, cradle to cradle-producten en recyclesystemen in het kader van de circulaire economie. Na afloop van de sessies is geconcludeerd dat er genoeg ambities en dromen zijn om hier in 2015 voortvarend mee door te gaan.

Lees ook het artikel 'Samen verbeteren'>>