Wagenpark

Medewerkers worden met rekenvoorbeelden gestimuleerd om te kiezen voor een auto die zuiniger rijdt en minder CO2-uitstoot heeft. Een voordeel voor mede­werkers is dat er minder bijtelling hoeft te worden betaald. Bovendien worden ze gestimuleerd om een kleinere auto te kiezen dan waar ze recht op hebben: het overgrote deel van het voordeel krijgen ze uitgekeerd in de vorm van een mobiliteitstoeslag. Inmiddels hebben 119 medewerkers gekozen voor een kleinere auto en een mobiliteitstoeslag ontvangen. Dit is 6 procent meer dan in 2013.

Het wagenpark is de afgelopen jaren verder vergroend. Er mogen alleen auto's worden aangeschaft met label A, B of C. Inmiddels bestaat 98 procent van het wagenpark uit auto's met een van deze labels. Van deze groenere auto's bestaat inmiddels 69 procent uit een auto met een A-label.

Bij het uitkiezen van een bedrijfsauto hebben de mede­werkers de mogelijkheid om voor een elektrische auto te kiezen. Inmiddels kent het wagenpark van Facilicom dertien plug-in hybride of volledig elektrische auto's. Ook Facilicom België stimuleert medewerkers om te kiezen voor auto's die het milieu minder belasten. Alle nieuwe auto's zijn uitgerust met een roetfilter, de uitstoot mag niet meer bedragen dan 133 gr/km en medewerkers krijgen een bonus als ze kiezen voor een auto met minder uitstoot. In het bedrijfswagenpark wordt bij voorkeur gekozen voor lichte vrachtvoertuigen met milieuvriendelijkere benzinemotor in plaats van een dieselmotor. Dat beleid heeft effect. Facilicom België zit met zijn CO2-uitstoot van al zijn bedrijfswagens onder het Belgisch gemiddelde. 

Personenauto’s met A,B of C-label (doelstelling is 95%)