Reinigingsmiddelen

Onder de noemer 'De Groene Ambitie' heeft Gom in 2014 weer verdere stappen gemaakt in het nog milieuvriendelijker werken. Zo is het bedrijf voor de dagelijkse reiniging overgestapt op cradle to cradle-producten in plantastic flessen (voor 100% gemaakt uit plantaardige bron), een doorbraak in de Nederlandse schoonmaaksector. Ook heeft het bedrijf in het verslagjaar enkele veelbelovende pilots gehouden met chemievrij reinigen met behulp van de Orbio-technologie. Ook is proefgedraaid met het terughalen van oude materiaalwagens om deze op te knappen voor een tweede leven.