Inkoopcode

In 2013 heeft Facilicom de Facilicom Duurzame Inkoopcode (FDI) geïntroduceerd. Bij nieuwe contracten en contractverlengingen, moeten leveranciers zich schriftelijk committeren aan de eisen die in deze inkoopcode zijn gesteld. Gedurende de contractperiode moet elke leverancier jaarlijks zijn MVO-prestaties aantonen door het aanleveren van documenten en certificaten als Fairwear, een Sustain­ability Report en MVO-beleidsdocumenten. MVO-prestaties en de FDI-eisen maken bovendien deel uit van de evaluatiegesprekken en leveranciersbeoordeling. Momenteel zijn er achttien contracten die aan de FDI voldoen, samen vertegenwoordigen ze een inkoopwaarde van ruim 60 miljoen euro. 95% van de producten wordt in Europa ingekocht, daar waar buiten Europa wordt ingekocht wordt alleen gewerkt met leveranciers die zich confirmeren aan de Inkoopcode. Indien leveranciers zich niet aan de inkoopcode houden, is de ultieme sanctie het verbreken van het contract.

Lees hier het artikel 'Samen verbeteren' >>