Huisvesting

Het hoofdkantoor van Facilicom is voorzien van twee bijzondere windmolens die goed zijn voor zo'n 10.000 kWh aan elektriciteit per jaar. Het gebouw, dat in 2006 werd opgeleverd, behaalde eerder al als eerste private kantoorgebouw in Nederland een EPA A++ label. Op meerdere regiovestigingen heeft Facilicom Het Nieuwe Werken ingevoerd met als doelstellingen een efficiëntere benutting van de beschikbare ruimte, het scheppen van een herkenbare en prettige sfeer en het creëren van flexplekken. 

Bij Facilicom UK wordt voortdurend gewerkt aan de duurzaamheid van de huisvesting. De ingrepen op het hoofdkantoor zijn sinds 2011 officieel CO2-neutraal.