Drukwerk

Door digitalisering is het verbruik van drukwerk drastisch afgenomen. Ook in het verslagjaar heeft die trend zich voortgezet. In 2014 is 32 procent minder briefpapier verbruikt en 55 procent minder enveloppen. Het gebruik van brochures is met tachtig procent afgenomen. Doelstelling was een reductie van 10 procent en die is ruim behaald. In het najaar van 2013 is Gom overgestapt op SAP. Leidinggevenden kunnen nu op locatie tal van administratieve taken uitvoeren op iPads. De informatie wordt meteen ingevoerd in het centrale systeem. De daaruit voortkomende rapportages worden nu digitaal verspreid, in plaats van schriftelijk. In 2014 zijn ook Trigion Beveiliging en Facilicom Bedrijfsdiensten overgegaan op SAP. Bij Breijer worden inmiddels vrijwel alle werkbonnen online ingevuld. Er wordt nu gekeken welke andere formulieren zijn te digitaliseren. Ook werkt het bedrijf aan apps die te gebruiken zijn op de bouwplaats. Ontwerpen worden steeds vaker driedimensionaal en dus digitaal getekend. Facilicom UK heeft in 2014 vrijwel het gehele bestelsysteem voor materialen en bijvoorbeeld uniformen gedigitaliseerd. De gegevens van de urenstaten, die al digitaal waren, worden nu ook digitaal verwerkt. 

De steeds verdergaande digitalisering in alle geledingen van Facilicom zal in 2015 zorgen voor een verdere afname van het papierverbruik.