CO2-footprint

Bij de CO2-footprint van Facilicom wordt gekeken naar het energieverbruik van gebouwen en auto's. Daarbij is jaar op jaar het streven de footprint te verkleinen. Dit lukt. Doelstelling in 2014 was een reductie van 5 procent. Die doelstelling is net niet gehaald. De daling ten opzichte van 2013 is 4 procent. Zowel de CO2-uitstoot van de gebouwen als van de auto's gaf een daling te zien. Voor 2015 is de doelstelling opnieuw een reductie van vijf procent. Gezien de verdere vergroening van het wagenpark en de voorziene inkrimping van het aantal vierkante meters kantoorruimte lijkt deze doelstelling realistisch. 

Gom heeft in 2014 zijn totale CO2-footprint inzichtelijk gemaakt. Hierbij is niet alleen gekeken naar scope 1 en 2, maar juist ook naar scope 3. Dan gaat het onder meer over het woon-werkverkeer van de schoonmaakmedewerkers met hun eigen vervoer naar de locaties, en over de emissies van de schoonmaakmiddelen, water, afvalzakken en microvezeldoeken die medewerkers gebruiken op klantlocaties. Een extern bedrijf heeft de footprint in kaart gebracht volgens de richtlijnen van het Green House Gas Protocol. In 2015 wordt dit overzicht verder verfijnd. Acties om de CO2 footprint verder te verlagen zijn inmiddels uitgezet en zullen in 2015 worden geëffectueerd. Bovendien staat de circulaire economie steeds nadrukkelijker op de kaart bij Gom. Met leveranciers wordt gekeken wat er technisch mogelijk is, en hoe partijen elkaar daarin kunnen versterken.

Trigion compenseert elk jaar de CO2-uitstoot van de circa 150 wagens van de Mobiele Surveillance. In 2014 is 1.594,06 ton CO2 gecompenseerd. Breijer heeft gekozen voor pechhulp van de ANWB waarbij alle CO2 die de hulpdienst uitstoot voor hulp aan Breijer-wagens, wordt gecompenseerd via de Climate Neutral Group.

In navolging van het Britse Facilicom Cleaning Services streeft ook het Belgische Gom naar het reduceren van de CO2-footprint bij opdrachten, dit onder de noemer Go For Zero. Van klanten zoals Nike wordt de CO2-uitstoot berekend. Vervolgens worden acties ingezet om de uitstoot te verminderen. De uitstoot die blijft, wordt gecompenseerd.

Totale footprint, CO2-uitstoot in tonnen