Afval wordt binnen heel Facilicom gescheiden ingezameld en verwerkt. Dat is ook beleid op de vele locaties waar medewerkers van Gom, Prorest en Facilicom Facility Solutions verantwoordelijk zijn voor de afvalverwerking. Uitgangspunt is dat inzameling, verwerking en recycling van afval zo veel mogelijk duurzaam moet verlopen.

De afvalstromen van het hoofdkantoor en de vestigingen in Nederland zijn in 2014 verder gereduceerd met 8,7 procent. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het betekent ook minder kosten. Doelstelling voor 2015 blijft een reductie van 10 procent.

Trigion en Prorest laten afgedragen bedrijfskleding niet meer vernietigen, maar kiezen ervoor om dit te recyclen. De kleding wordt vervezeld. De vezels worden gebruikt om nieuwe materialen van te maken, bijvoorbeeld washandjes. In 2014 is 5.543 kilo aan bedrijfskleding vervezeld.

Lees ook het artikel 'Hergebruik materiaalwagens' >>

* cijfers 2013 gecorrigeerd