Ziekteverzuim

Het jaar 2014 werd gekenmerkt door stabilisatie van het verzuimpercentage en een verandering in de verzuimduur van onze medewerkers. Het verzuimpercentage daalde licht van 4,9 naar 4,8 procent. Het langdurig verzuim (medewerkers die langer ziek zijn dan een jaar) nam af. Er waren echter meer mensen die langer dan zes weken verzuimden (en binnen 52 weken hersteld waren).  

Door de introductie van de verzuimcoördinator is de verantwoording van de begeleiding van kort en Middellang verzuimende medewerkers nog meer bij de werkgever komen te liggen. Pas bij langer verzuim worden de dossiers overgedragen aan de arbodienst. Dit leidt tot een andere werkwijze, maar biedt ook de mogelijkheid voor de arbodienst om zich volledig te richten op lang verzuimende medewerkers. Het reïntegreren van medewerkers in eigen of ander werk staat voorop. Daartoe zijn meerdere samenwerkingsverbanden gevonden om medewerkers op andere manieren kennis te laten maken met werk bij een andere organisatie.

Ziekteverzuim in Nederland