Training en opleiding

Facilicom is bezig zich te ontwikkelen van een procesgestuurde organisatie naar een klantgerichte organisatie. Om dat proces te stimuleren is in 2014 gestart met een persoonlijk ontwikkelingstraject voor het hoger kader. Het traject is door de eigen afdeling Management Development opgezet en biedt maatwerk op individueel niveau. In 2014 hebben tachtig mensen het traject voltooid. Eind 2014 is gestart met een groep van nog eens 120 mensen. In 2015 zullen de overige driehonderd kaderleden het ontwikkelingstraject doorlopen. 

Schoonmakers bij Gom krijgen al hun trainingen aangeboden via de digitale leeromgeving van de Gom Academie. De digitale leermiddelen zijn volledig toegesneden op de doelgroep. Gom ziet het stimuleren van het gebruik van digitale hulpmiddelen bij de schoonmaakmedewerkers als een onderdeel van hun ontwikkeling. Het leren wordt bovendien niet alleen ingezet om beter schoon te maken, maar ook om de taal te bevorderen. In de digitale leeromgeving worden de schoonmakers begeleid door de sprekende stripfiguur Clair. Alle gesproken tekst wordt bovendien Nederlands ondertiteld, ook weer om de taalvaardigheid te bevorderen. Overigens werkt Gom eraan om alle informatie voor schoonmaakmedewerkers zo begrijpelijk mogelijk te maken. Zo worden alle brieven getoetst op leesbaarheid. Taalvrijwilligers begeleiden schoonmaakmedewerkers bij het beter leren lezen en schrijven. Van de opleidingen die vijf jaar geleden zijn gestart op de Trigion Academie, zijn in 2014 de laatste trajecten beëindigd. In totaal hebben achthonderd medewerkers een erkend MBO-diploma behaald op niveau 2, 3 of 4. De Trigion Academie gaat door met vakgerichte trainingen en opleidingen. Een van de middelen daarbij is 'begeleiding on the job', een training van anderhalf tot twee uur op de werkplek door een coach van de Trigion Academie. Zowel medewerkers als opdrachtgevers reageren positief op deze training. 

Naast dit alles investeert Trigion steeds meer in e-learning. Zo is in 2014 een deel van de trainingen BHV ondergebracht in een e-learningmodule. Medewerkers kunnen nu het theoriegedeelte doen op een zelf gekozen locatie en hoeven alleen nog bij elkaar te komen voor het praktijkgedeelte.Trigion Brand- en Beveiligingstechniek heeft ook in 2014 een veiligheidsdag georganiseerd voor alle medewerkers. Projectleiders gaven trainingen aan de monteurs, Trigion Safety Opleidingen verzorgde een BHV-training, en ook hostmanship was onderdeel van het programma. Verder werden alle bedrijfsauto's, gereedschappen en kleine blusmiddelen gecontroleerd.Bij Prorest zijn in 2014 weer elf cateringmanagers en cateringbeheerders getraind in managementvaardigheden. Met de trainingen wordt onder meer invulling gegeven aan de ambitie van Prorest om 'dé betrokken cateraar' te zijn. Veel managementaandacht heeft een positieve impact op de teams en zorgt voor een betere beleving bij de klanten. Axxicom heeft in 2014 weer zestien medewerkers opgeleid tot werkbegeleider. 

Facilicom Facility Solutions heeft vorig jaar een e-learning­module ontwikkeld voor nieuwe medewerkers. Het betreft een introductie van het bedrijf Facilicom en FFS in het bijzonder, met daarin onder andere een casus die deels via e-learning en deels via rollenspellen uitgevoerd wordt. Doel van dit introductieprogramma is medewerkers op een leuke en effectieve manier inzicht te geven in de organisatie, de processen en de werkwijzen.

De afdeling Management Development van Facilicom heeft in 2014 een speciale training opgezet voor de achttien 'buurtondernemers' die Incluzio inzet in Utrecht. De managers zijn de motoren achter het geheel nieuw invullen van de sociale basiszorg in de gemeente, waarbij de teamleden niet langer de problemen oplossen van bewoners, maar deze bewoners juist helpen zelf hun problemen op te lossen. Dit vraagt om een complete cultuurverandering bij de medewerkers. De buurtondernemers zijn getraind om die verandering te stimuleren.

Via het Management Traineeship kunnen jonge talenten zich ontwikkelen tot leiders van de toekomst binnen Facilicom. Twee jaar lang doen ze werkervaring op in verantwoordelijke posities bij verschillende divisies. Elke vrijdag krijgen ze training of werken ze aan waardevolle, interne projecten. Zo krijgen ze de kans te leren van de organisatie, terwijl de organisatie weer kan leren van de verfrissende blik van deze trainees. In 2014 waren er 21 eerste- en tweedejaars trainees aan de slag. 

Facilicom België participeert samen met andere bedrijven in een 'Lerend Netwerk'. Medewerkers kunnen nu op eigen initiatief bepaalde opleidingen volgen die mede door Facilicom worden georganiseerd en gesponsord.

Trigion UK heeft in 2014 het trainingsprogramma voor teamleiders geheel nieuw opgezet en aangescherpt. Dit heeft onmiddellijk effect gehad: de kwaliteitsscore (ACS-score) van de beveiliging, die drie jaar geleden nog 60 was, is inmiddels gestegen tot 102.

Een volledig overzicht van alle opleidingen en ­trainingen vindt u hier.