Personeelsbeleid

Bij Facilicom zijn per einde boekjaar 27.318 mede­werkers werkzaam en werken negentig nationaliteiten in harmonie met elkaar. Facilicom stuurt er actief op aan dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij, en dat iedereen een gelijke kans heeft in een selectieprocedure, ongeacht sekse, nationaliteit of validiteit. Facilicom wil bovendien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. Doelstelling is om vijf procent van het medewerkersbestand in te vullen met mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. 

Bij vacatures wordt bewust gekeken naar de samenstelling van het team en wordt een juiste afspiegeling als selectiecriterium meegewogen, waarbij geschiktheid van de kandidaat altijd bovenaan staat. Eigen medewerkers krijgen altijd voorrang bij vacatures. Omdat Facilicom waarde hecht aan functieroulatie, ook tussen de divisies onderling, wordt ook steeds vaker intern actief gezocht naar medewerkers die toe zijn aan een nieuwe stap. Doelstelling is dat zestig procent van de managementfuncties binnen Facilicom intern worden ingevuld. In 2014 is een percentage van 52 procent gerealiseerd.

Externe werving gebeurt veelal via internet. Sollicitaties vinden doorgaans plaats met behulp van digitale, makkelijk in te vullen sollicitatieformulieren. Alle divisies maken gebruik van hetzelfde systeem om vacatures en sollicitaties te beheren, zodat ze sollicitanten makkelijk kunnen doorverwijzen.

Verdeling man/vrouw