Extra's voor medewerkers

Het Sociaal Fonds biedt financiële ondersteuning aan medewerkers die dat nodig hebben. Het gaat om steun voor zaken die niet of niet voldoende wordt bijgedragen door de reguliere sociale overheidsregelingen. In 2014 heeft het sociaal fonds 152.276 euro verstrekt aan de deelnemers. Hiermee werden 1.051 collega's geholpen.

De Facilicom Ombudsman, een functie die wordt ingevuld door een advocaat van de afdeling Juridische Zaken, helpt medewerkers bij juridische kwesties in de privésfeer. Mensen die in de problemen komen door schulden kunnen terecht bij NIM-BMW, een externe organisatie die medewerkers helpt bij het op een verantwoorde manier saneren van de schuld en het beter leren omgaan met geld.
Het Facilicom Voordeelprogramma biedt medewerkers aantrekkelijke kortingen op verzekeringen, zoals een collectieve zorgverzekering en een zelf samen te stellen combinatiepakket van verzekeringen, onder andere voor auto, huis, inboedel en aansprakelijkheid. Het voordeelprogramma voorziet ook steeds vaker in kortingen op producten, abonnementen en uitjes.

Gom heeft ook in 2014 regionaal budgetten beschikbaar gesteld waarmee leidinggevenden hun medewerkers kunnen verrassen met leuke extra's, zoals een uitje of andere kleine gebaren, om de waardering voor medewerkers kenbaar te maken.