Eigenrisicodragerschap WGA

Facilicom is voor de meeste bedrijven eigenrisicodrager voor de WGA, de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Eigen casemanagers volgen de mogelijkheden van de medewerker via persoonlijke gesprekken en zetten actief in op reïntegratietrajecten. Door ervoor te zorgen dat medewerkers zoveel mogelijk actief blijven, adequaat herstelgedrag voorstaan en de juiste behandeling volgen, wordt er regelmatig weer een acceptabel percentage arbeidsgeschiktheid bereikt. In Nederland is de gemiddelde WGA-duur zeven jaar. Bij Facilicom is de gemiddelde WGA-duur slechts 2,4 jaar. Dit wordt bereikt door actief de daadwerkelijke mogelijkheden bij de WGA-medewerkers te onderzoeken, waardoor duidelijk wordt of zij duurzaam inzetbaar zijn of geen mogelijkheden meer hebben, en dus helaas moeten uitstromen naar de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).