MVO-verslag

Welkom bij het MVO-jaarverslag

Sinds het verslagjaar 2008 rapporteert Facilicom jaarlijks over de doelen die zijn bereikt op MVO-gebied. De verantwoording volgt de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI 4). Het MVO-verslag van Facilicom rapporteert hoe divisies hebben gepresteerd op concrete doelstellingen, maar wil ook een beeld schetsen van andere initiatieven die zijn ingezet.

Verwijzingen

In het MVO-verslag hebben we gebruik gemaakt van verschillende verwijzingen, te weten:
- GRI-tabel
- Opleidingen
- Certificeringen, normen en codes
- Begrippenlijst
- Lidmaatschappen