Maatwerk voor elke individuele bewoner

Bij de nieuwe zorgdivisie Incluzio is klantgerichtheid de regel. De initiatieven van Incluzio zijn altijd een antwoord op de specifieke problemen in een wijk, en zijn dus altijd maatwerk. Dat niet alleen, Incluzio levert ook maatwerk aan de bewoners. Aan elke individuele bewoner.

In Schiedam ondersteunt Incluzio de wijkondersteuningsteams die daar invulling geven aan de Wmo en de Wet op de Jeugdzorg. Bij het project Mariahoeve Werkt! in Den Haag helpt Incluzio samen met het Werkgevers-Servicepunt van de gemeente dertig langdurig werkloze wijkbewoners met een bijstandsuitkering weer aan een betaalde baan. In Rotterdam werkt Incluzio samen met Stichting Radar bij het revitaliseren van zeventien buurthuizen. In Amsterdam en Rotterdam zijn deze twee organisaties verantwoordelijk voor de sociale ondernemingen Magis020 en Magis010. En in Utrecht geeft Incluzio leiding aan 200 professionals die samen op een vernieuwende manier invulling geven aan de sociale basiszorg in de gemeente. In elke stad is de werkwijze van Incluzio weer anders. De werkwijze kan zelfs van wijk tot wijk verschillen, afhankelijk van de problemen die in dat deel van de stad spelen. Die klantgerichte houding van Incluzio gaat nog verder. Het streven is namelijk steeds om mensen te activeren en zo te helpen zelf uit de problemen te komen. Dat kan alleen door te kijken naar de talenten en mogelijkheden die een bewoner zelf heeft. Incluzio levert dus maatwerk voor elke individuele bewoner.