EMC: nieuwe inhoud aan het begrip partnership

Facilicom Facility Solutions België werkt al sinds 2006 voor EMC België en sinds 2012 via FFS Nederland en andere partners ook voor de Nederlandse, Zwitserse en Oostenrijkse vestigingen van dit IT-bedrijf. Het gaat om een maincontract. EMC Real Estate & Facilty heeft intern gekozen voor een FaaS-model, Facility as a Service, en is in de hele EMEA-regio langdurige samenwerkingen aangegaan met facilitaire dienstverleners. In 2014 heeft EMC een Leadership Summit georganiseerd in Parijs waarbij sleutelfiguren uit de interne en externe facilitaire organisaties werden uitgedaagd om tot een herdefinitie te komen van het integrated facility management binnen het bedrijf. Concurrenten en de klant hebben daar  samengewerkt voor het grotere doel: werken als één team om een nieuwe standaard te bereiken in facilities voor EMC. Kennis en best practices zijn gedeeld, en er is nieuwe inhoud gegeven aan het begrip partnership met EMC, de facilitaire organisatie van het bedrijf, de eindgebruikers en de andere facilitaire dienstverleners. Het was een uitdaging voor Facilicom om zijn meerwaarde als service provider aan te tonen. Door goed rekening te houden met de kernwaarden en de facility management-strategie van EMC, is Facilicom er in geslaagd tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant. Bovendien kwam de klantenbeleving centraal te staan. In het najaar is het contract met EMC dan ook voor de derde keer verlengd.