Bewoners volgen met de zelfstandigheidsmatrix

Mensen die niet in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning, kunnen terecht bij Axxicom In Huis Service. Maar het kan voor gemeenten handig zijn om toch zicht te houden op deze mensen. Dat kan met de zelfstandigheidsmatrix.

De zelfstandigheidsmatrix is ontwikkeld door Axxicom In Huis Service. De klant en de hulp vullen op hun smartphone een lijst in met vragen over gezondheid, veiligheid en hoe schoon de leefomgeving is. Doordat dit met regelmaat moet gebeuren is duidelijk te zien of er verslechtering optreedt. In Huis Service gebruikt de zelfstandigheidsmatrix zelf om de situatie van klanten te volgen en seint gemeenten in als dat nodig is. Gemeenten kunnen ook informatie opvragen. Een handig instrument dus om mensen die nog niet in aanmerking komen voor ondersteuning, toch te kunnen volgen.