UWV bekroont innovaties Trigion

Trigion is verantwoordelijk voor beveiliging van dertig UWV-locaties. Eind 2013 en in het eerste kwartaal van 2014 heeft Trigion samen met Hoffmann alle beveiligingsplannen binnen deze locaties doorgelicht. Dat leverde diepgaand inzicht, verbeterd risicomanagement én besparingen op. Het was goed voor de UIL Award 2014 van UWV.

In de achterliggende jaren heeft Trigion voor alle dertig UWV-locaties een integraal beveiligingsplan opgesteld. Die beveiligingsplannen blijven natuurlijk voortdurend in ontwikkeling en worden aangepast aan actuele risico's en omgevingsfactoren. Daar is in 2014 een extra slag in gemaakt. Omdat UWV een efficiencydoelstelling had, heeft Trigion samen met consultants van Hoffmann uitgebreide risico-inventarisaties gehouden op alle locaties. Dit gaf een diepgaand inzicht in actuele en verwachte risico's. Op basis daarvan zijn de beveiligingsmaatregelen getoetst en aangepast. Niet alleen werd daarmee voldaan aan de besparingsdoelstelling, de inventarisatie bood ook verfrissend inzicht in efficiencyvoordelen binnen Trigion én UWV. Bovendien werd de mate van risicomanagement op de locaties significant verhoogd. Het leverde Trigion in april de UIL Award 2014 op. UWV kent deze onderscheiding toe aan leveranciers die boven verwachting bijdragen aan het behalen van de financiële taakstelling, aan innovatie of aan maatschappelijk ondernemerschap.