Taxi-BOA’s in Amsterdam

De afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente Amsterdam is al jaren een opdrachtgever van Trigion Toezicht & Handhaving. Trigion geeft invulling aan de flexibele schil van de afdeling en levert dagelijks tussen de 10 en 25 Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's). Toen de gemeente een nieuwe invulling wilde geven aan het toezicht bij een aantal belangrijke taxistandplaatsen in de stad, stelde Trigion voor om daar geen beveiligers in te zetten, maar 'Taxi-BOA's'. Het is de voor dit project bedachte naam voor BOA's die ook een opleiding hebben als verkeersregelaar. Voordeel is dat BOA's, anders dan beveiligers, ook sancties kunnen opleggen. Trigion Toezicht & Handhaving betrekt deze medewerkers van zusterbedrijf Safety Group. De Taxi-BOA's worden vooralsnog ingezet rond het Leidseplein en het Rembrandtplein. Ze houden toezicht op het juiste gebruik van de taxistandplaatsen, fungeren als host voor het uitgaanspubliek, zien er op toe dat alles veilig verloopt en regelen zonodig het verkeer. Als de taxichauffeurs de regels overtreden die in Amsterdam gelden rond taxi's, kunnen de Taxi-BOA's proces verbaal opmaken. Om een voorbeeld te noemen: de chauffeurs mogen geen klanten weigeren die alleen een korte rit willen maken. De Taxi-BOA's zijn wekelijks van donderdag tot en met zondag actief. Op piekmomenten zet Trigion 10 Taxi-BOA's in.