Met grote stappen innoveren

Innoveren gaat meestal met kleine stapjes. Bij Facilicom zijn in 2014 twee grote stappen gezet. Na een succesvolle pilot in 2013 bij ESA-ESTEC is het afgelopen jaar ook bij andere omvangrijke Contracten de transitie in gang gezet van multi-services naar integrated facility management. De oprichting van de zorgdivise mag als bewijs dienen dat Facilicom ook in staat is zichzelf te innoveren.  

Integrated facility management gaat bij Facilicom veel verder dan het vergaand verbeteren van de samenwerking tussen disciplines. Facilicom integreert alle diensten namelijk tot op de werkvloer. Er wordt één team gevormd dat maar één taak heeft: zorgen dat de opdrachtgever de output krijgt die hij verwacht, en liefst nog meer. Om dat waar te maken is in 2014 besloten om bij omvangrijke IFM-contracten medewerkers van andere divisies te detacheren bij Facilicom Facility Solutions, zodat het hele team één leidinggevende krijgt. Dit concept is in 2013 als pilot doorgevoerd bij ESA-ESTEC, en dat was zeer succesvol. In 2014 is daarom zo'n zelfde transitie gestart bij opdrachtgevers als a.s.r., Vodafone en Willemswerf. Integrated facility management is in feite een doorontwikkeling van multi-services concepten. Facilicom is als geen ander in staat om hierin een grote stap te zetten en de integratie optimaal door te voeren omdat het bedrijf alle soft en hard facilities zelf in huis heeft. 

Zorg als tweede pijler

Met Gom ZorgSupport, Axxicom Thuishulp en De ZorgCentrale.nl was Facilicom al actief in zorggerelateerde diensten. Met zorgdivisie Incluzio wil Facilicom echter ook actief worden in de primaire zorg. Hoewel dat niets te maken heeft met facilitaire dienstverlening, is er toch een link. Incluzio denkt succesvol te kunnen zijn in de wijken door het weghalen van de (financiële) schotten tussen de verschillende disciplines, het efficiënt inzetten van mensen, het integreren van taken en resultaatgericht werken. Dat is waar Facilicom groot mee is geworden en dus een enorme expertise in heeft. Incluzio wil die competenties toevoegen aan de zorg, de dienstverlening en het sociale domein. De zorg moet een tweede pijler worden onder Facilicom, de ambities zijn dan ook groot. Een grote stap dus in de bijna vijftig jaar dat het bedrijf bestaat. En tevens het bewijs dat Facilicom zelfs in staat is om zichzelf te innoveren.