Continuous improvement bij FFS

Het voortdurend verbeteren van de prestaties: dat is het doel van het project continuous improvement dat in 2014 is gestart bij business support van Facilicom Facility Solutions. Medewerkers krijgen de ruimte om zelf hun taken in te vullen en worden uitgedaagd en gefaciliteerd om kleine verbeteringen door te voeren in hun werk met behulp van technieken als Lean Six Sigma en Kaizen. Deze nieuwe cultuur verhoogt de betrokkenheid en de medewerkertevredenheid. Uitgangspunt is dat tevreden en betrokken medewerkers zorgen voor tevreden gasten. Zo draagt het programma ook bij aan klantgerichter werken.